แบบฟอร์มการสมัครเป็นสมาชิก (วิธีการชำระเงินอยู่ด้านล่าง)

 
คำนำหน้าชื่อ   ( * หมายถึง จะต้องกรอกข้อมูล)
ชื่อ (*)
นามสกุล (*)
เบอร์โทรศัพท์
ที่อยู่ปัจจุบัน
 
E-mail
อาชีพ
ทราบเว็บนี้จากไหน(*)

การชำระเงิน

1=โอนเงินเข้าธนาคาร, 2=ส่งเช็คหรือธนาณัติ
   
 
กรุณากรอกรายละเอียดด้านบนอย่างละเอียด และชำระเงินโดยวิธีด้านล่าง อัตราเป็นสมาชิก คือ สมัคร 1 ปี เป็นเงิน 800 บาท Vat= 56 บาท รวม 856 บาท  สมัคร  6 เดือน เป็นเงิน  500 บาท Vat=35 รวม 535 บาท โดยเลือกวิธีการชำระเงินดังรายละเอียดด้านล่าง

1. โอนเงินผ่านธนาคาร กรุงเทพจำกัด (โอนผ่าน ATM ก็ได้)

    สาขา ราษฏร์บูรณะ

    ประเภท สะสมทรัพย์

    ชื่อบัญชี บริษัทกฎหมาย คอมพิวเตอร์ จำกัด หรือ COMPUTER LAW 

    เลขที่บัญชี 186-0-86839-5

หลังจากนั้น แฟกซ์ใบโอน พร้อมระบุว่าได้สมัครสมาชิกในนามของผู้ใด มาที่หมายเลขแฟกซ์ 0-2871-1656 หรือ โทร. 849-1006-7

2. สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อม ในนามบริษัทกฎหมาย คอมพิวเตอร์แอนด์อินเตอร์เน็ต จำกัด แล้วส่งไปรษณีย์ตามที่อยู่ในเมนู "ติดต่อบริษัท"

3. ส่งธนาณัติหรือตั๋วแลกเงิน ในนามบริษัทกฎหมาย คอมพิวเตอร์ แอนด์อินเตอร์เน็ตจำกัด แล้วส่งไปรษณีย์ตามที่อยู่ในเมนู "ติดต่อบริษัท"

หมายเหตุ เมื่อบริษัท ฯ ได้รับการยืนยันการชำระเงินแล้ว  โดยทางแฟกซ์ หรือ ทางโทรศัพท์ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 น-17.00 น. นอกจากนั้นโทร 081-409-3840 ทุกวันถึง 24.00 น.  บริษัทฯ จะแจ้ง username และ password ให้ทางโทรศัพท์ โดยทันที ส่วนใบกำกับภาษี จะส่งให้ตามที่อยู่ในภายหลัง 

     เมื่อสมาชิกได้รับ username และ password แล้ว สามารถเข้าไปค้นหาข้อมูลกฏหมายและ คำพิพากษาฏีกา ทางระบบอินเตอร์เน็ตได้ ไม่จำกัดเวลา เป็นระยะตามที่สมัคร

---------------------------------------------