UPDATE ข้อมูล ครั้งสุดท้าย วันที่ 9 มิถุนายน  2565   เวลา  08.20 น.

ขอต้อนรับ   เข้าสู่ WEBSITE ศูนย์รวมข้อมูลกฎหมายและ คำพิพากษาศาลฏีกา ที่มีข้อมูลมากเป็นอันดับหนึ่งของเมืองไทย ประกอบด้วยฐานข้อมูลกฎหมายไม่ต่ำกว่า 999 ฉบับ  (มีการแก้ไข ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันแล้ว และมีกฎหมายฉบับแก้ไขต่างๆ ด้วย)  และคำพิพากษาฏีกา  รวม 64 ปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2500  ถึง  2563     ปี 2563 ถึง เล่ม 7  ต้นฉบับจากส่งเสริมงานตุลาการ ฯ ปัจจุบันคือศาลยุติธรรม  เนติบัณฑิตฯ และจากศาลฎีกา  รวมทั้งสิ้นประมาณ 60,350  ฏีกา   มีทั้งย่อสั้นและย่อยาว  บริษัทฯ กำลัง เพิ่มข้อมูล    ทั้งกฎหมายและคำพิพากษาฏีกาให้มากยิ่งขึ้น ในเวลาอันรวดเร็วนี้ พร้อมทั้งปรับปรุงระบบการค้นหาที่หลากหลาย ซับซ้อน รวดเร็ว   ซึ่งระบบหนังสือไม่สามารถทำได้  

        

           บัดนี้ทางบริษัทฯ ได้แก้ไขและปรับปรุงกฎหมายให้เป็นปัจจุบันให้มากที่สุด และปรับปรุงเวบไซต์ให้ค้นหากฎหมายและฎีกาได้ซับซ้อนมากกว่าเดิม อาทิเช่น เปลี่ยน password ได้ ค้นหากฎหมายฉบับแก้ไขต่างๆ ได้ ค้นหากฎหมายแต่ละมาตรามีการแก้ไขอย่างไรบ้าง และค้นหาฎีกาที่เกี่ยวกับกับกฎหมายที่ระบุ เช่น ฎีกาใดบ้างที่เกี่ยวกับกฎหมาย พ.ร.บ.ควบคุมอาคารฯ เป็นต้น และในเร็วๆ นี้ จะนำคำพิพากษาเกี่ยวกับศาลปกครอง คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมด มาใส่ไว้ในเวปไซต์เพื่อค้นหาได้ และจะทำการเชื่อมโยงระหว่างกฎหมายต่างๆ คำพิพากษาศาลฎีกา ศาลปกครอง และคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ เข้าด้วยกันเพื่อประโยชน์การศึกษากฎหมายอย่างครบวงจร ซึ่งเป็นเวบไซต์แรกที่สามารถทำได้ และการ update ข้อมูลขึ้นเวปไซต์ได้อย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์   

             อัตราค่าสมัครเป็นสมาชิกอินเตอร์เน็ตสามารถค้นหากฎหมายและคำพิพากษาศาลฎีกาได้ 24 ชั่วโมง สมัคร 1 ปี เป็นเงิน 800 บาท Vat= 56 บาท รวม 856 บาท  สมัคร  6 เดือน เป็นเงิน  500 บาท Vat=35 รวม 535 บาท  โดยโอนเงินเข้า บัญชีธนาคารกรุงเทพจำกัด สาขาราษฎร์บูรณะ ประเภทสะสมทรัพย์ เลขที่ 186-0-86839-5 ชื่อบัญชี บริษัทกฎหมายคอมพิวเตอร์ จำกัด หรือ COMPUTER LAW                                              

           สำหรับผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกแล้ว บริษัทฯ จะแจ้ง USERNAME และ PASSWORD ทางโทรศัพท์หรือ e-mail หลังจากได้รับหลักฐานการชำระเงินแล้ว เช่นโทรศัพท์ยืนยันว่าได้โอนเงินแล้ว ท่านจะได้รับ PASSWORDทันทีและไป LOGIN เพื่อค้นหาข้อมูลได้ เมื่อท่านเป็นสมาชิกแล้ว หากท่านมีคำแนะนำหรือสอบถามปัญหากับเรา กรุณา E-MAIL มาที่ WEBMASTER@THAILANDLAW9.COM   หรือทางโทรศัพท์ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 น.-17.00 น., โทร. 0-2849-1006-7 โทร/แฟกซ์ 0-2871-1656 นอกจากนั้น โทรมือถือ 081-409-3840 ทุกวันถึง 24.00 น.

 ขอขอบคุณ ที่ใช้บริการเว็บไซต์ของเรา...!!!

NOTE..system requirement browser microsoft explorer v.4 or higher and display 800*600 or higher, not support browser netscape

สามารถใช้ FireFOX V.3.0 ได้

สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัทกฎหมายคอมพิวเตอร์ จำกัด  ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ห้ามคัดลอกข้อมูลทั้งหมด หรือบางส่วน จาก website นี้ ไปเผยแพร่ หรือเพื่อการค้า    โดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ