!! ท่านยังไม่ได้ login หรือ ไม่ได้ค้นหาข้อมูลเกินกำหนดเวลา(timeout) จะต้อง login ใหม่