กฎหมายและคำพิพากษาศาลฎีกา

ยินดีต้อนรับเว็บไซต์ WWW.THAILANDLAW92.COM

เนื่องด้วยเว็บไซต์ www.thailandlaw9.com ไม่สามารถใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เป็นต้นมา

สาเหตุคือบริษัทฯ ได้รับแจ้งจากบริษัทที่ให้บริการเช่า server ว่าบริษัทกฎหมายคอมพิวเตอร์

ได้ใช้ภาษาที่เขียนโปรแกรม คือ asp และ ใช้ระบบฐานข้อมูลของ ms-access ซึ่งเป็นเทคโนโลยีหลายปีมาแล้ว

หากเครื่อง hardware เสีย(down) จะไม่มีอะไหล่แล้ว ซึ่งบริษัทฯ ได้แจ้งให้ทราบประมาณ 4 เดือนที่แล้ว

หลังจากได้รับแจ้งแล้ว บริษัทฯ ได้รีบดำเนินการโดยเร่งด่วน โดยได้เปลี่ยน software ที่ใช้เขียนโปรแกรมใหม่

เป็นการใช้ ภาษาที่เขียนโปรแกรมคือ php และใช้ระบบฐานข้อมูลคือ mysql ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด

ซึ่งขณะนี้ พัฒนา software ระบบใช้ได้ประมาณ 95 %แล้ว คาดว่าจะเสร็จสามารถใช้งานได้ประมาณ ไม่เกินวันที่ 18 สิงหาคม 2565 นี้

บริษัท ฯ จึงขออภัยลูกค้า มา ณ โอกาสนี้ และหลังจากได้พัฒนาระบบใหม่ จะทำให้รองรับระบบได้ไม่ต่ำกว่า 10 ปีขึ้นไป

และจะทำให้พัฒนา software การค้นหากฎหมายและคำพิพากษาศาลฎีกา ได้รวดเร็วขึ้นเป็นอย่างมาก

บริษัทกฎหมายคอมพิวเตอร์จำกัด โทร 02-849-1006-7 หรือ มือถือ 081-409-3840 เว็บไซต์เดิม www.thailandlaw9.com(ยกเลิกแล้ว)